Hỗ trợ
Quảng cáo
Sản phẩm
Cover tape
Bobbin/Reel 330 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel 380 - 80 - 12 to 32
Gia công chi tiết nhựa xe máy điện
PET Carrier/Sheet
Bobbin/Reel 330 - 100 - 12 to 32
Bobbin/Reel 380 - 180 - 24 to 72
Bobbin/Reel PT4 to PT25
PS Carrier/Sheet
Bobbin/Reel 330 - 180 - 12 to 72
Khuôn mẫu bê tông
Bobbin/Reel P300 to P500
Giới thiệu

Bobbin sản xuất tại Việt nam

Email: info@thienduc.vn

Điện thoại: 024 3200 3016

Fax : 024 3200 3185

Hotline: 0978 972 747

Địa chỉ : 71 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội