Hỗ trợ
Quảng cáo
Sản phẩm
NHỰA KỸ THUẬT VÀ Y TẾ
PET Carrier/Sheet
Bobbin/Reel 330 - 100 - 12 to 32
Bobbin/Reel 380 - 180 - 24 to 72
EMBOSS/CARRIER TAPE
PS Carrier/Sheet
Bobbin/Reel 330 - 180 - 12 to 72
Bobbin/Reel PT4 to PT25
Cover tape
Bobbin/Reel 330 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel 380 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel P300 to P500
Giới thiệu

 

Điện thoại: 024 6329 3235

Hotline: 024 6329 3235