Hỗ trợ
Quảng cáo
Sản phẩm
Cover tape
PET Carrier/Sheet
PS Carrier/Sheet
Bobbin/Reel 330 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel 330 - 100 - 12 to 32
Bobbin/Reel 330 - 180 - 12 to 72
Bobbin/Reel 380 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel 380 - 180 - 24 to 72
Khuôn mẫu bê tông
Gia công chi tiết nhựa xe máy điện
Bobbin/Reel PT4 to PT25
Bobbin/Reel P300 to P500
[ Trang đầu ] 1 [ Trang cuối ]