Hỗ trợ
Quảng cáo
Sản phẩm
Quai hộp DANPLA và CARTON
NHỰA KỸ THUẬT VÀ Y TẾ
EMBOSS/CARRIER TAPE
Cover tape
PET Carrier/Sheet
PS Carrier/Sheet
Bobbin/Reel 330 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel 330 - 100 - 12 to 32
Bobbin/Reel 330 - 180 - 12 to 72
Bobbin/Reel 380 - 80 - 12 to 32
Bobbin/Reel 380 - 180 - 24 to 72
[ Trang đầu ] 1 [ Trang cuối ]